Verdacht, Onjuist of Frauduleus

Bespreek hier motoren die aangeboden worden met foutieve kilometerstand / niet-vermelde schade / etc.
Bovenaan Onderaan